Vi tilbyr konsulenttjenester for spesialoppdrag knyttet til eksempelvis oppkjøp og børslistinger, konfidensielle verdivurderinger, prosjektering av større utviklingsprosjekter, bistand til reguleringsplaner m.m.