Hva vi tilbyr?

  • Et bredt spekter av skreddersydde markedsanalyser og statistikk til investeringsselskap og tilretteleggere til eksempelvis investeringer i utviklingsprosjekter, M&A av porteføljer og børslistinger.
  • Vi støtter i due diligencefase av tomter/eiendommer og ved identifisering av nye områder, gjør verdivurderinger av prosjekter, porteføljer og områder til potensielle investeringer, nye byggelån, M&A av porteføljer og børslistinger og bistår med statistikk og analyser til kvartalsrapporter.

Ta kontakt for mer info