Vi tilbyr et bredt spekter av skreddersydde markedsanalyser og statistikk til ulike aktører innen eiendomsmarkedet.
Fra bolig/eiendomsutviklere med store såvel som små prosjekter, investeringsselskap med både direkte og indirekte investeringer i eiendom, til arkitekt- og ingeniørselskap, bransjeorganisasjoner og andre aktører innen eiendom.

Og er relevant i alle faser:

– Enten du vurderer å gå inn i et nytt område, skal kjøpe ny tomt eller portefølje
– Skal prosjektere – enten store eller små prosjekter, trenger argumenter til regulering eller vurderinger av optimal sammensetning mellom boligtyper og enheter
– Trenger en totaloversikt på prosjekter for salg og kommende prosjekter i et område
– Ønsker å benchmarke prosjekter for salg eller vurderer å omprosjektere et prosjekt som selger dårlig
Eller trenger presentasjoner i forbindelse med finansiering eller kvartalsrapportering